Các khóa học nổi bật

Solving the Case

Business Problem-Solving Like a Strategist

Nâng tầm tư duy giải quyết vấn đề, chinh phục Business Case thành công

Phù hợp với học sinh, sinh viên và ứng viên mới đi làm

Phát triển tư duy chiến lược khác biệt & áp dụng thực tế qua case study về các tập đoàn lớn

Phù hợp với ứng viên từ 2 năm kinh nghiệm đến cấp quản lý