Khách hàng doanh nghiệp

Đăng ký Tư vấn

Tầm nhìn và tư duy của những người đứng đầu là yếu tố then chốt làm nên thành công của một doanh nghiệp. Vì vậy, Vietnam Management Consulting tập trung giúp những người đứng đầu doanh nghiệp đưa ra những quyết định sáng suốt nhất qua dịch vụ Tư vấn Chuyên biệt Cao cấp (Premium Private Advisory) dành cho cấp lãnh đạo và Đào tạo Tập trung (Focused Training) dành cho cấp quản lý. Vui lòng để lại thông tin để đội ngũ VMC liên hệ tư vấn về gói dịch vụ phù hợp.

Chuyên gia Tư vấn Điều hành

Dương Trần

Founder & CEO, Vietnam Management Consulting
Thạc sĩ ĐH Harvard, kinh nghiệm Giám đốc Công ty Tư vấn Chiến lược Panl, Chuyên gia Tư vấn Chiến lược Cấp cao tại Boston Consulting Group

Profile: