Training cho các ứng viên tiềm năng nhất của BCG

Hình thức:

Recorded Training Sessions

Training Session

Xem/Tải Webinar Presentation

Chuẩn bị toàn diện cho Case Competition & Interview

Solving the Case

Nâng tầm tư duy giải quyết vấn đề, chinh phục Business Case thành công