Training cho các thí sinh CBS Case Competition 2024

Hình thức:

Recorded Training Sessions

Training Session 1 (Offline)

Training Session 2 (Webinar)

Xem/Tải Webinar Presentation

Chuẩn bị toàn diện cho Case Competition & Interview

Solving the Case

Nâng tầm tư duy giải quyết vấn đề, chinh phục Business Case thành công