Training cho các thí sinh CBS Case Competition 2024

Hình thức:

Recorded Training Sessions

Training Session 1 (Offline)

Training Session 2 (Webinar)

Xem/Tải Webinar Presentation

Bứt phá sự nghiệp bằng tư duy chiến lược khác biệt, áp dụng thực tế qua case study của các tập đoàn lớn 

Business Problem-solving Like a Strategist